Φόρμα Αίτησης Service

  • Προκειμένου να επιστραφεί ένα προϊόν για επισκευή, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί η φόρμα αίτησης service.
  • Στην περίπτωση που βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης πρέπει επιπρόσθετα να ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ με το έντυπο εγγύησης ή την απόδειξη αγοράς.
  • Χωρίς την αποστολή της φόρμας service δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία επισκευής.
  • H αποστολή προϊόντων προς/από επισκευή επιβαρύνει τον πελάτη.

Αποστολή Φόρμας Αίτησης Service    ΦίσεςCanbus BoxRCA VideoRCA AudioRCA CameraUSB cableGPS AntennaΤίποτα