Αίτηση Service

  • Προκειμένου να επιστραφεί ένα προϊόν για επισκευή, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί ένα Service Ticket
  • Στην περίπτωση που βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης πρέπει επιπρόσθετα να ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ με το έντυπο εγγύησης ή την απόδειξη αγοράς.
  • Χωρίς την αποστολή Service Ticket δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία επισκευής.
  • H αποστολή προϊόντων προς/από επισκευή επιβαρύνει τον πελάτη.

Το Service Ticketing System είναι ένα σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων service με την μορφή Tickets. Κάθε αίτημα εξετάζεται ξεχωριστά και διατηρείται στο ιστορικό κάθε χρήστη μέλους. Έτσι, μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα σε παλαιότερες απαντήσεις κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο σε αντίθεση με αναζητήσεις σε όλους τους email λογαριασμούς που διατηρείτε. Κάθε Ticket αξιολογείται με βάση τη σπουδαιότητα του και απαντάται από το τμήμα service της εταιρίας μας.
Μπείτε στο Service Ticketing System με όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε εγγραφεί στον ιστότοπό μας .
Αν δεν θυμάστε τον κωδικό σας μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Service Ticketing System.

  • Για να έχετε συγκεντρωμένα σε ένα σημείο αναφοράς όλα τα σχετικά αιτήματα που αφορούν τα services σας.
  • Για να μπορείτε να παρακολουθήστε την εξέλιξη και την πορεία ενός service.

Ποιοι βλέπουν τα ticket που ανοίγετε στο σύστημα.

Κάθε νέο ticket ενημερώνει αυτόματα τον Κεντρικό Πίνακα Ticket του Τμήματος Υποστήριξης στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η διεύθυνση της εταιρίας μας. Κάθε πληροφορία παραμένει στο σύστημα μας όσο χρονικό διάστημα απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και την χειριζόμαστε πάντα ως εμπιστευτική έως την οριστική διαγραφή της από τους διαχειριστές του συστήματος.

Service Ticketing System